+1-888-123-1234 info@company.com

Menu

HANA Award 2016

SAP Business One för små och medelstora företag

Välkommen till LittleFish®. Vi är sedan 2006 en av Nordens ledande leverantörer av SAP Business One – ett affärssystem som är uppbyggt från grunden för små och medelstora företag. Ett system som integrerar hela företaget från redovisning, försäljning, inköp till service, lager och inventering.

Vi har lösningar som riktar sig till grossist-, tillverkande- och tjänsteföretag samt dotterbolag där SAP används på koncernnivå. Littlefish har kontor i Halmstad, Stockholm och Malmö.

Hör av er så berättar vi mer!”Vi har mycket större möjligheter i SAP Business One jämfört med tidigare system och framtagning av information görs i en helt annan dimension än vad vi tidigare var vana vid” Björn Andersson, VD Bex Sport AB