SAP Business One

Affärssystemet för små & medelstora bolag.

Säg hej till SAP Business One.

SAP Business One är ett komplett affärssystem som från grunden är utvecklat för små och medelstora företag. Affärssystemet levereras i molnet och ger omedelbar tillgång till all viktig affärsinformation. Det här skapar underlag till välgrundade och kloka beslut för din verksamhet, tillgängligt vart du än är!

Lösningen täcker i stort sett alla delar av din verksamhet! Här kan du hantera allt från redovisning, affärsmöjligheter, försäljning, inköp och kundrelationer, till betalningar, lager och inventering, resurshantering, produktionsorder, MRP och prognoser, kundservice och personalbasdata. Varje dag använder över 65 000 företag i 170 länder sig av SAP Business One. Vill ni bli en av dem? Här nedan kan ni läsa mer om SAP Business One. Kontakta oss gärna för att boka in ett personligt möte där vi kan prata mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet.

SAP Business One Version 10.0

Nyfiken på de nya uppdateringarna?

Läs mer här!

SAP Business One Version 10.0

Nyfiken på de nya uppdateringarna?

Läs mer här!

Analys

Ekonomiförvaltning

SAP Business One är försett med en komplett uppsättning verktyg som hjälper dig förvalta er ekonomi och gör bokföringen effektivare. Systemet automatiserar dagliga bokföringssysslor som till exempel huvudbokföring och journalanteckningar, skatteberäkningar och transaktioner som involverar flera olika valutor.

Du kan sköta hela din bankverksamhet – inklusive hantering av kontoutdrag och inbetalningar samt avstämningskonton. Här kan du även hantera kontantflödet, hålla koll på budgetar och jämföra det aktuella läget med planeringen, så att du ser var ditt företag står med bara ett ögonblicks varsel. Genom att integrera din ekonomiska verksamhet i realtid i andra affärsprocesser, till exempel vid inköp och försäljning, kan du genomföra transaktioner på ett snabbare sätt och få bättre koll på kontantflödet. Du kan även skapa standard- eller skräddarsydda rapporter som baseras på aktuella data, för affärsplanering och granskningsrapporter.

Försäljnings- och kundhantering

För att lyckas är det viktigt att värva nya kunder, men det är minst lika viktigt att stärka och vårda befintliga kundrelationer. SAP Business One ger dig de verktyg du behöver för att hantera hela försäljningsprocessen och din kundkrets på ett effektivt sätt – från den första kontakten fram till en slutförd försäljning, men också den service och support som följer efter en försäljning. Här kan du också hantera marknadsföringskampanjer och analysera resultaten av dessa.

Programmets inbyggda funktioner ger en komplett översikt över potentiella och verkliga kunder, så att du förstår och kan uppfylla deras behov. Här kan du också spara tid genom att skapa rapporter för försäljningsprocessens aspekter, inklusive försäljningsprognoser och uppsikt över pipelines med hjälp av färdiga mallar. Resultatet blir att du kan konvertera potentiella kunder till verkliga kunder, öka försäljningen och intäkterna, samt göra dina kunder nöjdare.

Säljmöte
Säljmöte

Försäljnings- och kundhantering

För att lyckas är det viktigt att värva nya kunder, men det är minst lika viktigt att stärka och vårda befintliga kundrelationer. SAP Business One ger dig de verktyg du behöver för att hantera hela försäljningsprocessen och din kundkrets på ett effektivt sätt – från den första kontakten fram till en slutförd försäljning, men också den service och support som följer efter en försäljning. Här kan du också hantera marknadsföringskampanjer och analysera resultaten av dessa.

Programmets inbyggda funktioner ger en komplett översikt över potentiella och verkliga kunder, så att du förstår och kan uppfylla deras behov. Här kan du också spara tid genom att skapa rapporter för försäljningsprocessens aspekter, inklusive försäljningsprognoser och uppsikt över pipelines med hjälp av färdiga mallar. Resultatet blir att du kan konvertera potentiella kunder till verkliga kunder, öka försäljningen och intäkterna, samt göra dina kunder nöjdare.

Lager

Inköps- och lagerstyrning

Alla små och medelstora företag kräver ett system för hantering av upphandlingsprocessen; från begäran av offerter till skapande av köpförfrågningar och betalning av leverantörer. SAP Business One hjälper dig fullfölja hela cykeln från beställning till betalning, inklusive kvitton, fakturor, returgods och betalningar. Systemet gör det möjligt att hantera detaljerade uppgifter med hjälp av ett användarvänligt gränssnitt, men också att se kontosaldon och inköpsanalyser samt upprätthålla detaljerad artikel- och inköpsinformation med prislistor och skatteinformation.

De inbyggda rapportverktygen gör att du lätt kan jämföra olika leverantörer och priser, vilket gör att du kan förhandla bättre och identifiera möjligheter att spara kostnader.

Tillverkning

Dessa serie- och batchnummer finns åtkomligt på ett flertal ställen i affärssystemet, exempelvis på kundorder och artikelkort. Den multipla åtkomsten möjliggör för bland annat identifiering av utgångsdatum med hjälp av rapporter och larm.

Servicenummer är ett unikt nummer för varje specifik artikel och varje serienummer registreras i affärssystemet på ett artikelkort. Batchnummer följer samma princip som serienummer, skillnaden är att flera artiklar kan kopplas till en batch. Genom att använda serie- och batchnummer blir det enklare att spåra en viss artikel eller artiklar inom en batch.

Produktion
Produktion

Tillverkning

Dessa serie- och batchnummer finns åtkomligt på ett flertal ställen i affärssystemet, exempelvis på kundorder och artikelkort. Den multipla åtkomsten möjliggör för bland annat identifiering av utgångsdatum med hjälp av rapporter och larm.

Servicenummer är ett unikt nummer för varje specifik artikel och varje serienummer registreras i affärssystemet på ett artikelkort. Batchnummer följer samma princip som serienummer, skillnaden är att flera artiklar kan kopplas till en batch. Genom att använda serie- och batchnummer blir det enklare att spåra en viss artikel eller artiklar inom en batch.

Business Intelligence

Business Intelligence

SAP Business One tillhandahåller analyserings- och rapporteringsverktyg med hög kapacitet. Paketet omfattar även en kostnadsfri och fullt integrerad version av SAP Crystal Reports® för SAP Business One, så att du kan samla data från en mängd olika källor och snabbt kan skapa exakta rapporter baserat på uppgifter som omfattar hela företaget. SAP Crystal Reports integreras i Microsoft Office och gör att du kan välja mellan ett antal olika rapportformat och styra vem som har tillgång till den information som visas.

Med ett analysalternativ som drivs av SAP HANA använder sig SAP Business One av beräkningar i minnet för analys och rapporter. Du får tillgång till fördefinierade dashboards och rapporter i realtid, samt till produktivitetsverktyg som underlättar beslutsfattandet. Du kan skapa skräddarsydda blanketter och frågeformulär som motsvarar specifika krav, utan teknisk utbildning. Du kan även anpassa inställningarna för att definiera valutakurser, bestämma parametrar för auktorisering, samt skapa import- och exportfunktioner för internpost, e-post och data.

Service

Servicemodulen ger ett effektivt registrerings- och statistikstöd genom att användarna rapporterar in serviceärenden i systemet. De kan även allokera serviceärenden till andra användare i SAP. Det finns möjlighet att spara lösningarna i en databas som alla kan ha nytta av, framförallt nyanställda. Kundservice har tillgång till flertalet olika rapporter både för interna och externa mätningar.

Om din kund har ett serviceavtal eller en garanti kopplad till sig i SAP Business One kommer hanteringskraven automatiskt överföras från avtalet till själva serviceärendet. Till ärendet kopplar ni era relaterade dokument. Ni kopplar även aktiviteter till ärendet som dyker upp som notiser hos berörd användare, allt för att hålla en god kontakt med kunden.

Projekt
Projekt

Service

Servicemodulen ger ett effektivt registrerings- och statistikstöd genom att användarna rapporterar in serviceärenden i systemet. De kan även allokera serviceärenden till andra användare i SAP. Det finns möjlighet att spara lösningarna i en databas som alla kan ha nytta av, framförallt nyanställda. Kundservice har tillgång till flertalet olika rapporter både för interna och externa mätningar.

Om din kund har ett serviceavtal eller en garanti kopplad till sig i SAP Business One kommer hanteringskraven automatiskt överföras från avtalet till själva serviceärendet. Till ärendet kopplar ni era relaterade dokument. Ni kopplar även aktiviteter till ärendet som dyker upp som notiser hos berörd användare, allt för att hålla en god kontakt med kunden.

Kontakta oss!

Inga frågor är för stora eller små! Tveka inte att höra dig för mer information, eller kanske för att boka in ett möte! Vi ser fram emot att prata med dig.

SAP Gold Partner