Planfish

Den smarta medarbetarportalen.

Planfish är en molnbaserad medarbetarportal som gör administrativa processer enklare och mindre tidskrävande, och fungerar som stöd för både chef och anställd. I Planfish kan du bland annat hantera frånvaroregistreringar, medarbetarsamtal, inventarier, personaldata, dokument, och mycket annat. Genom att samla all viktig data som rör medarbetarna på ett och samma ställe så skapas både kontroll och effektivitet. Planfish gör det enkelt att skapa struktur och att digitalisera grundläggande data och dokumentation som kan låta simpelt, men där det finns möjlighet att spara in mycket tid. 

På vår blogg har vi samlat flera spännande och intressanta artiklar som handlar om just HR, personalhantering och digitalisering.

Personaldata

I Planfish kan ni lägga in alla viktig data som handlar om medarbetaren; exempelvis anställningsavtal, friskvårdsbidrag, adress, kontaktuppgifter. Det gör det enkelt för den anställda att hitta och även i vissa fall själv redigera i den information som finns sparad. I personalregistret kan medarbetaren också enkelt hitta kontaktuppgifter till alla sina kollegor.

I medarbetarens profil kan viktiga dokument sparas; både på individuell nivå och på företagsnivå. Dokument på individuell nivå kan endast visas av medarbetaren själv och skulle kunna vara ett anställningsavtal. Dokument på företagsnivå finns synliga på alla medarbetares profiler och skulle kunna vara företagspolicyn.

Möte
Idéer

Inventariehantering

Har ni också ett antal datorer, mobiler och nycklar som cirkulerar på företaget och som det är svårt att hålla reda på? Med Planfish har vi gjort denna hantering både enkel och smidig, med en tydligt definierad process som skapar kontroll. Detta sker genom att alla inventarier läggs in i systemet, samt att varje inventariegrupp tilldelas en medarbetare som är ansvarig för att se till att inventarien lämnas ut samt lämnas tillbaka. Just inventariehantering är en viktig del i onboarding- och offboardingprocesserna.

Medarbetarsamtal

Processen för att på ett givande och effektivt sätt hantera medarbetarsamtal blir smidig med hjälp av Planfish. Med hjälp av Planfish kan chefen förbereda sina samtal genom att skapa frågor, och sedan sätta ihop mallar utifrån frågorna. Sedan bjuds medarbetarna in till sina samtal, och får samtidigt tillgång till frågeformuläret. Både chefen och medarbetaren får då svara på frågorna, vilket skapar ett bra tillfälle för, inte minst medarbetaren, att reflektera över sin arbetssituation, för att sedan ta med sig dessa tankarna till medarbetarsamtalet. Planfish kommer visa hur stor skillnad det är mellan de båda parternas svar, vilket gör det tydligt vad fokus behöver vara under samtalet, men också vilka mål som medarbetaren bör ha inför det kommande året.

Möte
Projekt

Onboarding

Att välkomna en ny medarbetare är viktigt av många anledningar. De första intrycken av den nya arbetsgivaren sätter tonen för resten av anställningen. Dessutom kan en grundlig och strukturerad introduktion i form av utbildning och workshops leda till att medarbetaren snabbare kan komma igång med sina arbetsuppgifter. För att ni på en professionellt sätt ska lyckas med er onboarding så har vi byggt en funktion i Planfish som hanteras just detta. Här definierar ni vilka uppgifter som behöver slutföras under onboardingen, exempelvis att skicka ut välkomstmail, boka in utbildning och uppföljningssamtal, och liknande. Här definieras också vilka inventarier som ska finnas på plats på medarbetarens första dag.

Offboarding

Precis som att onboarding är viktigt, så är det kritiskt att medarbetare som ska sluta får en bra sista tid på arbetsplatsen. Även efter att medarbetaren har slutat så är han eller hon en symbol för varumärket och kan sprida order om er som arbetsgivare eller samarbetspartner till andra. Det är dessutom viktigt att medarbetaren involveras och har arbetsuppgifter enda tills den sista dagen; fram tills dess är ju han eller hon fortfarande en anställd som behöver kunna bidra. Planfish gör det möjligt att strukturera upp processen kring offboarding genom att uppgifter definieras.

Analys
Samtal

Frånvarohantering

Slipp att ansöka om semester via pappersblanketter eller att rapportera in sjukfrånvaro via mail som lätt missas. Medarbetaren kan själv rapportera in alla typer av frånvaro i Planfish. Som chef kan du sedan enkelt godkänna de ansökningar som kräver så; även detta enkelt direkt i Planfish. Denna hanteringen gör processen för frånvaro betydligt snabbare, då tidskrävande moment kan reduceras.