Komplett
Effektivt
Unikt

SAP Business One är ett komplett affärssystem som från grunden är utvecklat för små och medelstora företag. Affärssystemet levereras i molnet och ger omedelbar tillgång till all viktig affärsinformation. För att ge underlag till välgrundade och kloka beslut för din verksamhet, tillgängligt vart du än är! 

Det är en heltäckande lösning som täcker praktiskt taget alla delar av din verksamhet! Redovisning, affärsmöjligheter, försäljning, inköp, kundrelationer, betalningar, lager och inventering, resurshantering, produktionsorder, MRP och prognoser, kundservice och personalbasdata

Service

Servicekontrakt, garantier, serviceärendet och planering av supporthantering och åtgärder i SAP Business One.
Servicemodulen ger ett effektivt registrerings- och statistikstöd genom att användarna rapporterar in serviceärenden i systemet. De kan även allokera serviceärenden till andra användare i SAP. Det finns möjlighet att spara lösningarna i en databas som alla kan ha nytta av, framförallt nyanställda. Kundservice har tillgång till flertalet olika rapporter både för interna mätningar t.ex. genomsnittlig tid till avslut och för extern statistik t.ex. service avrop.

Om din kund har ett serviceavtal eller garanti kopplat till sig i SAP Business One kommer hanteringskraven automatiskt överföras från avtalet till själva serviceärendet. Till ärendet kopplar ni era relaterade dokument så som order, fakturor etc. Ni kopplar även aktiviteter till ärendet som dyker upp som notiser hos berörd användare, allt för att hålla koll och vårda kunden.

Ekonomi

Hantera er ekonomi med hjälp av de kraftfulla funktionerna i Business One.
Systemet innefattar utökade funktioner som blir ett stöd vid framtagning av resultat- och balansräkning i enlighet med International Financial Reporting Standards. Bland annat kan ni skapa parallella bokningar till specifika HB-konton och använda referens- och användardefinierade fält för att markera journalbokningar.
Korrekta rapporter i SAP Business One beror inte endast på funktionerna utan även på en korrekt konfiguration och hantering. SAP Business One skiljer sig även beroende på olika krav för lokala redovisningsprinciper.

I HANA versionen av SAP Business One är det möjligt att på ett enkelt och mycket kraftfullt sätt, bygga dina egna rapporter med en koppling till SAP data direkt i Excel. Genom ”drag and drop” placerar du, på ett vanligt Excel blad, helt enkelt ut de fält från SAP som du vill basera rapporten på. Du kan sedan göra beräkningar eller formateringar i cellerna med vanlig Excel funktionalitet.

Försäljning

CRM-funktionen i SAP Business One ger fullständig kontroll över befintliga och potentiella kunder.
Genom ett integrerat CRM kan användarna ange detaljer för varje affärsmöjlighet och registrerar alla försäljningsmöjligheter i kundlivscykeln. Nyckelfunktioner som finns i CRM-funktionaliteten är att användarna enkelt kan hantera marknadsföringskampanjer och kontrollera all information om kunderna, återförsäljare och leverantörer.

Med CRM-funktionen blir det enklare att hantera försäljningsmöjligheter och genomföra analyser av t.ex. försäljningspipeline, spåra kund- och leverantörsprofiler, kontaktinformation och kontosaldon, hantering av supportkontrakt och serviceplanering.

I SAP Business One finns verktyget som ger användaren ett stöd för att hantera leveranserna till kund och för att veta vilken kvantitet som är möjlig att leverera. Available to promise och Advanced Available to Promise, tar i realtid fram information om tillgängligheten på lagret.

Lager

Lagerhållning på valfritt antal lager med separat kostnadshantering per artikel och lager om så önskas. Lagerplatser kan definieras i olika nivåer beroende på ert behov. In- och utleveranser hanteras enkelt samtidigt som dokument för transaktionerna skrivs ut. Funktionaliteten för plockning och packning hjälper er att plocka i den ordning ni önskar. För varje artikel kan flera, av er definierade, förpackningsenheter sättas upp så det följer er förpackningsstruktur. All lagerhållning och lagerhantering kan därefter ske i någon av dessa enheter beroende på situationen.

SAP Business One stödjer olika lagervärderingsmetoder som kan styras per artikel. Inventeringsfunktionen i SAP Business One kräver inga driftstopp utan inventering kan ske under pågående arbete då lagersaldot kan återspeglas så som det var vid tidpunkten för inventeringen. Det är även möjligt att importera inventerade siffror från t.e.x. Excel. Via varningar och rapporter säkerställs att artiklar på olika nivåer inventeras så ofta som situationen kräver.

Inköp

I SAP Business One hanteras allt från inköpsbegäran till leverans och betalning.
Business One stödjer företagets totala inköpsprocess. Inköpsorder skapas via ett enkelt formulär och när processen väl är igång så är uppföljningen av denna enkel tack vare kopplingen mellan gemensamma dokument. Offerter, order, returer och  leverantörer, Business One ser till så att ni får koll på hela flödet.

Genom att lägga in prislistor till artiklarna får ni en uppdaterad bild av lagervärdet och på aktuella inköpsorder. Lagersaldon uppdateras per automatik vid skapandet av inköpsorder och godsmottagningar. På samma sätt justeras det även vid försäljning eller förbrukning av artiklarna.

Tillverkning

SAP Business One är ett affärssystem som hantera era serienummer och batcher.
Dessa serie- och batchnummer finns åtkomligt på ett flertal ställen i affärssystemet, exempelvis på kundorder och artikelkort. Den multipla åtkomsten möjliggör för bland annat identifiering av utgångsdatum med hjälp av  rapporter och larm.

Servicenummer är ett unikt nummer för varje specifik artikel och varje serienummer registreras i affärssystemet på ett artikelkort. Batchnummer följer samma princip som serienummer, skillnaden är att flera artiklar kan kopplas till en batch. Genom att använda serie- och batchnummer blir det enklare att spåra en viss artikel eller artiklar inom en batch.

Business Intelligence

Med SAP Business One on HANA får er verksamhet tillgång till användarvänlig Business Intelligence.
Systemet ger tillgång till en användarvänlig och komplett tjänst för analys av data som en funktion i systemet. Att omvandla data till affärsvärde är ingen lätt uppgift, men genom Business Intelligence (BI) – verktyget i SAP Business One är ditt problem så gott som löst.

Stora mängder data öppnar upp nya möjligheter och skapar konkurrensfördelar om den nyttjas på rätt sätt. SAP Business One erbjuder ett inbyggt BI-verktyg där rapporter, KPI:er och dashboards presenterar lättförståelig och realtidsuppdaterad information. Genom visualiserad data kan ni skapa nya insikter och analysera trender för att ligga ett steg före era konkurrenter.

BI – verktyget innehåller ett antal fördefinierade dashboards som enkelt kan modifieras och placeras på din startsida. Alla användare har möjlighet att skräddarsy sin egna startsida och anpassa den utifrån vilken roll du har på företaget. Det finns stora möjligheter att skapa egna dashboards och anpassa dessa utifrån dina behov. Med individanpassade dashboards kan alla i verksamheten förstå data, för att omvandla den till affärsnytta och basera sina beslut på tillförlitlig information. Ni kommer dra nytta av enkelt visualiserade data som finns tillgängligt i realtid till alla som behöver den, när och var de behöver den.