Idén är faktiskt rätt simpel

Tidskrävande uppgifter ska inte längre vara tidskrävande. PlanFish blir en HR-portal för små och medelstora företag. De tre modulerna Time, Employee och Expense stödjer de vardagliga administrativa uppgifterna på ett effektivt och lätthanterligt sätt

Time Management 

Att göra tidsregistrering roligt är ingen enkel uppgift, men om man åtminstone lyckats göra den enkel och effektiv så är man en bra bit på vägen. Time Management möjliggör tidrapportering på flera olika sätt, framför datorn, på tåget, i taxin eller hemma i soffan.

I tidsallokeringen får ni en tydlig överblick över vilka timmar som är planerade på varje anställd och en prognos över kommande arbeten.

Time Management fångar upp många viktiga delar vad gäller projektplanering och tidsregistrering och ger er en tydlig översikt över vilka projekt som är pågående och vad som är kommande.

All registrerad tid tar ni enkelt ut och skapar fakturor av till respektive kund. Redigera, kontrollera och skicka iväg. Med en integration till ert affärssystem slipper ni dubbelarbete.

Med hjälp av Time kommer ni ha möjlighet att ge kunden ett exakt svar på hur lång tid det är kvar på deras projekt. Genom att ha allt samlat på en gemensam plats blir uppföljningen både enklare och mer korrekt.

Employee Management 

Grundpelarna i ett företag är dess personal och med hjälp av Employee Management får ni en bättre översikt och kontroll över både anställda och nyrekryteringar.

Vid nyrekrytering blir det med hjälp av Employee enklare att ge den nyanställda en grundlig introduktion till företaget. Varje anställd får sin egna profil där information om löner, semesterdagar och anställningen i helhet finns lättillgängligt.

Ansökning eller rapportering om semester, ledighet, frånvaro eller sjukfrånvaro gör de anställda detta enkelt via sin inloggning. Planeringen av semestern bli med hjälp av Employee enklare då de anställdas ansökningar landar direkt i planeringsschemat.

För att er personal ska känna sig trygg och säker med er som arbetsgivare så hanterar PlanFish personuppgifterna i enlighet med GDPR. Varje anställd kan enkelt se vilken data som finns lagrad om dem och vid avslutad anställning tas relevant data bort genom några få knapptryckningar.

Expense Management 

För att göra hanteringen av reseräkningar enklare har vi i denna lösning möjliggjort för en effektivare registrering av dessa, vare sig det är för en specifik kund med ett specifik projekt eller interna resekostnader. Bil, båt, flyg, hotell, restaurangbesök, taxiresor, i PlanFish hanterar ni allt på samma plats.

För att undvika borttappade eller förstörda kvitton bifogar användaren enkelt detta med en bild. När det sedan är dags för exempelvis löner kan ni i PlanFish ta fram rapporter över varje anställds reseräkningar utan att riskera att missa något.