MS Dynamics 365 Business Central är den molnbaserade all-in-one lösningen som Microsoft lanserade under våren 2018 och som anses vara Microsofts nya NAV generation. Det är en kraftfull och komplett lösning med fokus på små- och medelstora företags processer, direkt i molnet. ​Strömlinjeforma era processer, förbättra kundrelationerna och möjliggör för tillväxt i ert företag med hjälp av Business Central.

Försäljning & Tjänster

Vill ni ha ordning och reda på alla era kundkontakter?
Och få vägledning mot större merförsäljning, korsförsäljning och förnyade affärsmöjligheter? Med hjälp av Business Central har ni ett stöd under hela er försäljningscykel. Ni kan öka er försäljningsproduktivitet där era offerter snabbt blir till pengar som går in i ert företag. De olika funktionerna inom försäljning och service möjliggör så att ni snabbare kan agera när det gäller försäljningsrelaterade frågor.

Den direkta integrationen till Outlook gör att ni med en gång får in era serviceförfrågningar och betalningsbehandlingar i Business Central. Systemet ger er samtidigt en tydlig överblick över era serviceuppgifter och den aktuella arbetsbelastning.

Verksamhetsstyrning

Få en tydlig spårbarhet och ett effektivare arbetsflöde genom organisationens processer.
Genom att optimera verksamheten och dess processer kan er tillverkning och hantering av lager effektiviseras. Ni behöver inte längre uppdatera era lovade leveransdatum utan numera kan produkterna levereras i tid samtidigt som kostnaderna kan minskas. Med bättre koll på produktionsschemat kan kundernas krav mötas på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.  

Genom att använda försäljningsprognoserna i Business Central kan ert företag automatiskt genera produktionsplaner och skapa olika inköpsorder. Business Central innehåller en funktionalitet om automatiskt stämmer av efterfrågan mot tillgängligheten på lagret. Systemet ger er en helhetsbild av lagret och det blir enklare och mer effektivt med att leva upp till efterfrågan. 

Flödesekonomi

Få en djupare inblick i er verksamhets leveranskedja och en bredare kontroll över era inköpsprocesser.
Business Central stödjer er verksamhets Flödesekonomi (Supply Chain Management) och ger er möjlighet att se vad och när olika artiklar behöver
 fyllas på. Ni får hela tiden information om ert lagervärde med den dynamiska uppdateringen av lagernivåerna. Detta hjälper er med att hela tiden ha möjlighet att leverera det som era kunder vill ha och ni undviker tappade försäljningar.

Funktionerna i denna modul ger er även rekommendationer när ni kan erhålla rabatter på era inköpta artiklar för att ni ska kunna hålla ett så bra pris som möjligt ut till kunderna. 

Projektledning

Se till så att ni är i fas och håller tiden i era projekt.
I Business Central skapar, hanterar och spårar ni enkelt era 
kundprojekt med hjälp av tidrapporter och avancerade kostnadsredovisnings- och rapporteringsfunktioner.  För att uppnå lönsamma projekt kan ni med hjälp av dessa funktioner utveckla, ändra och kontrollera projektens budget under arbetets gång. Vikten av att ha ett välplanerat projekt för att hålla sin deadline är de flesta reda medvetna om. Med hjälp av Business Central kan ni hantera era resursnivåer genom att planera er kapacitet och försäljning. De olika funktionaliteterna i denna modul möjliggör för effektivare beslutsfattning  där ni i realtid enkelt kan se projektets status, dess lönsamhet och projektets resursbehov.

Rapporter & Analys

Med hjälp av Business Central möjliggör ni för en djupare analys av er verksamhet.
Rapport- och analysverktyget i Business Central gör det enklare för er att koppla all data till Excel för att sedan analysera den på egna dashboards. Ni kan analysera er data direkt i det integrerade Power BI-systemet och skapa egna diagram. Exempelvis kan ni, med hjälp av Business Central, skapa dashboards på varje artikelkort för att se statistik för varje enskild artikel. Se hur den specifika artikeln har sålt tidigare, vilken period den har sålt mest med mera. ​

Ekonomi

Det är dags att koppla samman redovisning, försäljning, inköp, lager och kundkontakter till en komplett vy av er verksamhet.
I Business Central 
kan ni i realtid skapa diagram över det ekonomiska resultatet med hjälp av det inbyggda Business Intelligence verktyget. Systemet sköter den automatisk avstämningen av kontona åt er, vilket gör att ni får snabbare och exakta ekonomiska avslut och rapporter. Business Central möjliggör för effektivare ekonomiprocesser genom att ni kan modellera och analysera data i flera olika dimensioner och använda anpassade rapporter som ligger integrerade med Excel.