Case

Hur Fogmaker med hjälp av SAP Business One och en digital lagerhantering har effektiviserat och kvalitetssäkrat verksamheten

Lager på lager.

Att minska andelen manuellt arbete och dra ner på ledtiderna visade sig vara en framgångsfaktor för Fogmaker. Läs mer om hur de med hjälp av SEIDOR Nordics mobila scanninglösning kunde skapa effektiva lagerflöden.

Året är 1995, och staden är Växjö. Rallyfantasten Kenneth ägnar en stor del av sin fritid åt motorsporten och såg ett behov av att skydda sin bil mot brand och överhettning. Han jobbade då med högtrycksprodukter och insåg att samma typ av teknik kunde användas även här och grunden lades då till Fogmakers huvudprodukt. Lösningen består av en cylinder som installeras i fordonet och vid en brand löser systemet ut en vattendimma under högtryck. Vattendimman kväver samt kyler ner elden och lägger sig som en ”matta”, vilket undviker återantändning. Företaget var mest en hobbyverksamhet till en början, men i takt med att efterfrågan växte och varumärket blev alltmer välkänt tog tillväxttakten fart på riktigt. Produkten beskrivs idag som ett brandsläckningssystem anpassat för slutna utrymmen inom fordonsindustrin; framför allt lastbilar, bussar och skogsmaskiner. Sedan starten är det fortfarande i Växjö som Fogmaker har sitt kontor. Här sitter 85 anställda och runt om i världen har Fogmaker partners och återförsäljare som kan hjälpa till med installation och support.

”Vi är det lilla företaget som har blivit det stora, men som har lyckats behålla känslan av det lilla.”  

De senaste åren har branschen förändrats på många sätt, inte minst då det har kommit flera lagkrav som nu gör att skyddsanordningar för bränder inte längre klassas som en tilläggsprodukt, utan är något som ska finnas i varje buss. I takt med ökade volymer har även konkurrensen hårdnat. Men Fogmaker fortsätter att vara marknadsledare och ser positivt på framtiden och räknar med att fördubbla omsättningen inom fem år. En anledning till att detta mål kunde sättas är att processerna nu har effektiviserats.

En av de drivande personerna bakom effektiviseringen av lagerarbetet är logistikchefen Mattias Gunnarsson. Han började sin resa hos Fogmaker år 2016 som anställd på lagret och blev kort därefter gruppledare. Detta gav honom en bred, men samtidigt djup, förståelse för hur flödet på lagret ser ut och vad som behöver förändras och effektiviseras för att processerna ska kunna stötta en framtida tillväxt.

Utmaningar

Några av de utmaningarna som Mattias såg var att produktionsgrupperna behövde springa och hämta på samma lager, vilket blev trångt och rörigt. Ett beslut togs om att börja arbeta med lokala lager så att produktionspersonalen skulle kunna fokusera på att just producera, och inte leta efter material. Samtidigt infördes lagerplatser, så att varje produktionsgrupp skulle kunna ha ett eget lager och eget lagersaldo, något som sågs som ett krav för att flöden och produktion skulle kunna skötas på ett bra sätt. Dock fanns ingen lösning i affärssystemet som på ett effektivt sätt kunde hantera detta. En ny avdelning upprättades också, Inhouse Logistics, vars uppgift är att flytta material internt. Här identifierades snabbt ett behov av att kunna flytta material på ett systemmässigt sätt, då det inte är hållbart att springa till en dator och göra de hundra omlagringar som behöver ske varje dag. Det fanns med andra ord flera utmaningar och moment i lagerarbetet som gjorde det svårt för verksamheten att skala upp.

Mattias berättar att han, med sin erfarenhet från dagligvaruhandeln där handdatorer har använts länge för att inventera och beställa varor, kontaktade sin SAP-partner SEIDOR Nordics och berättade om sina idéer för att effektivisera lagerarbetet. Förslaget han lade fram var baserat på just handenheter, för att på ett mycket smidigare sätt hantera lagerprocesserna. Marknaden undersöktes för att hitta en lämplig lösning, men då vi på SEIDOR Nordics såg ett stort behov av en sådan produkt som Fogmaker efterfrågade beslutade vi oss för att bygga applikationen själva. Resultatet blev ScanOne, en mobil scannerlösning som integreras mot SAP Business One.

Så kunde ScanOne bidra i skapandet av effektivare lagerprocesser

Det första flödet som Fogmaker började hantera med ScanOne var omlagringen, vilket främst påverkade avdelningen Inhouse Logistics. Med hjälp av denna lösning kunde flera lager införas, vilket gjorde att produktionspersonalen kunde börja arbeta på ett mycket mer effektivt sätt, då en stationär dator eller laptop inte längre behövs för att göra en omlagring.

Den andra funktionen som Fogmaker använder i ScanOne är plocklistorna. Tidigare användes pappersplocklistor men en risk fanns då att något kunde bli fel, inte minst då ca 1500 serienummer hanteras varje vecka. Med hjälp av ScanOne skapas en säkrare process eftersom appen kräver att det bekräftas att rätt artikel har plockats genom scanning av streckkoden. Detta har gjort att felskicken har kunnat minskas och den ökade kvaliteten på leveranserna har på många sätt haft en positiv effekt på kundnöjdheten, tack vare att man nu på ett säkrare sätt kan se till att rätt varor levereras.

Responsen från personalen har varit mycket positiv. Även om det fortfarande finns utvecklingspotential på en del punkter finns det en gemensam uppfattning om att lösningen som helhet bidrar till att de dagliga arbetsuppgifterna blir mer effektiva och smidiga. ScanOne är enkel att jobba med, vilket gör att någon omfattande utbildning inte är nödvändig.

”ScanOne har bidragit till kvalitetssäkring och effektivisering, samt har hjälp oss att hålla nere kostnader och att kunna införa de arbetssätten som vi har runt lagret. ScanOne är grundförutsättningen för att vi ska kunna jobba så som vi gör just nu.”

Så går det för Fogmaker

ScanOne har gjort det möjligt för Fogmaker att införa nya arbetssätt. Tack vare appen så kunde de starta igång avdelningen Inhouse Logistics, och kunde därmed frigöra produktionskapaciteten till att bara vara just produktionskapacitet, utan att även innefatta lager, omflyttning och att leta material. Tack vare denna effektivisering kunde Fogmaker få upp kapaciteten med nästan 20%, med en total besparing på ca 10%. Om lösningen med flera lager hade införts utan ScanOne, så hade effektivitet istället tappats. Nu kan leveranser göras regelbundet och med högre kvalitet.

Nyfiken på att läsa mer om Fogmaker och deras verksamhet? Klicka här!

Vill du också skapa ett effektivt lagerflöden? Eller är du bara nyfiken på att få veta mer om SAP Business One och SEIDOR Nordics? Fyll i formuläret så hör vi av oss!