Vi på Littlefish levererar inte exakt samma systemstandard till alla kunder då alla har olika behov. För att få det där lilla extra i affärssystemet bygger och utvecklar vi AddOn´s utefter kunders behov. Vi fokuserar på att möta kundens behov samtidigt som kunden får ett kostnadseffektivt system.

Nedan kan ni läsa mer om några av de AddOns som vi utvecklat

Företag idag har oftast flertalet system som dem arbetar i dagligen. Inte sällan krävs det mycket dubbelarbete för att få in informationen i de olika systemen. På Littlefish har vi länge arbetat med att bygga integrationer till våra kunder för att de ska slippa registrera information i flera omgångar.

Nedan kan ni läsa mer om några av de integrationer vi utvecklat

Med VariantFish kan ert företag enkelt hantera artiklar med många egenskaper som t.ex. färg och storlek. Funktionen skapar ett unikt artikelnummer för varje kombination av egenskaper och lagersaldot registrerar en artikel kopplat till varje färg och storlek. Ni kommer kunna se lagrets uppdatering i realtid i SAP Business One elller i er webbshop/kassalösning.

Minska era turer på lagret, slipp dubbelarbete och får ett effektivare lagerarbete.  Vi har utvecklat en scannerlösning som är integrerad med SAP Business One.
ScanFish underlättar för lagerpersonal att hantera lagerflödet snabbare och mer effektivt. Lösningen möjliggör enkel åtkomst till information om artiklar och lagersaldon, genomförande av omlagringar samt skapande av godsmottag och leveranser.

Jobbar ni med e-handel och vill få ordning på era leveranser? Med hjälp av vår AddOn TransportFish kopplar ni ert affärssystem med Unifaun Online och slipper dubbelarbete med alla era leveranser.

Vår AddOn AccountFish underlättar och effektiviserar för er ekonomiavdelning. AccountFish gör det möjligt att med enkla steg både exportera och importera SIE4-filer samt att ni får en enklare hantering av periodiseringar när det gäller såväl intäkter som kostnader.

Vill ni slippa onödigt mellanhandsarbete mellan affärssystem och webbshop? Med hjälp av en integration mellan systemen har ni hela tiden uppdaterad information om exempelvis lagersaldon och nya kundorder. Vi jobbar bland annat med Magento, Shopify och Woo Commerce där vi byggt integrationer till våra kunders SAP Business One.

Förenkla er fakturahantering. Med hjälp av en integration till ert affärssystem och kanske Ascendo Invoice, Medius Flow eller Palette Invoice kan ni enkelt kontera och attestera era fakturor.  Vi på Littlefish har länge hjälpt våra kunder med deras fakturahantering och vet vilken lösning som kan vara bäst lämpat för ert företag. 

Genom att integrerar ert affärssystem med exempelvis Bonver, Ongoing, Postnord eller APC får ni en enklare logistikhantering. Dokument överförs direkt och utan handpåläggning och ni kan enkelt hålla koll på hela ert flöde, från kundorder till färdig leverans.

Utöver ovan nämnda lösningar kan vi erbjuda flertalet andra system och program som ni kan integrera med ert affärssystem. Vi har bland annat byggt lösningar för företag som använder system för tidredovisning, projektledning eller produktionsstyrning som exempelvis Artologik och ProMark.

Vi ser fram emot att få hjälpa er med integrationen mellan era verksamhetssystem!