Då är det dags att byta affärssystem: 5 tecken

När är det egentligen dags att byta affärssystem? Vilka tecken ska man vara uppmärksam på? Vi har skrivit ihop en guide som vi hoppas kan hjälpa er lite på traven.

1 – Medarbetare behöver hitta egna lösningar på problem 

Ett tecken på att ert nuvarande system inte fullt ut stöttar era processer är när medarbetarna behöver hitta egna lösningar på de problem som uppstår. Er arbetsplats är full av kreativa och kompetenta personer som hittar innovativa sätt att lösa de problem som uppstår. Utmaningen som då uppstår är att alla har olika sätt att lösa problemen, vilket gör det svårt att få kontinuitet men också för någon att täcka upp när en kollega blir sjuk. Även om medarbetarna har kommit på egna kreativa lösningar så innebär dessa ändå att extra tid behöver läggas på något som ett system istället kan hantera på ett effektivare sätt. Med ett modernt affärssystem kan ni istället se till att er tid läggs på att föra verksamheten framåt, och inte att släcka bränder och hitta nödlösningar. 

2 – Yngre talanger äntrar arbetsmarknaden 

I takt med att nya talanger tar steget in på arbetsmarknaden så ändras förväntningarna på hur ett system ska se ut och hur det ska kunna användas. Yngre generationer har växt upp med en viss typ av teknik och förväntar sig ofta att de system arbetsgivaren erbjuder ska vara intuitiva och med ett attraktivt gränssnitt. Att ha en dialog med medarbetarna blir därmed viktigt, för att säkerställa att de trivs med systemen som används. Moderna system kan vara ett sätt att locka till sig och behålla talang.

3 – Ni växer! 

I takt med att ert företag växer behöver ni kunna hantera större volymer; inte allt för sällan även affärer som sker utomlands i olika valutor. För att se till att detta sköts på ett effektivt och säkert sätt krävs ett system som kan hantera stora volymer och affärer utomlands. För att kunna växa i önskad takt är det därmed många företag som vänder sig till just heltäckande affärssystem. Det är också därför affärssystemen utvecklas med detta i åtanke; växande företag som vill vidga sina vyer på ett effektivt och säkert sätt.

4 – Affärsprocesser har förändrats 

Om ert sätt att arbeta och bedriva verksamheten har förändrats sedan ni införde era nuvarande system kan det vara ett bra läge att se sig om efter ett nytt system. Ett annat tecken på att det är dags att byta är att medarbetarna i större utsträckning behöver förlita sig på allt fler externa system för att kunna få sitt jobb gjort. Det är viktigt att era anställda erbjuds rätt verktyg för att på ett effektivt sätt kunna utföra sitt arbete. 

Avsaknaden av rätt funktionalitet för att på bästa sätt kunna utföra ert arbete kan också göra att ni hamnar på efterkälken och blir omkörda av era konkurrenter. Kanske har er verksamhet förändrats mot ett mer digitalt håll där en webshop behöver introduceras? Kan ert nuvarande system stötta sådana integrationer? Hemmasnickrade lösningar fungerar ofta till en viss gräns, men när externa system behöver integreras för att öka effektiviteten kan en alltför skräddarsydd och hopplockad egen lösning göra denna utveckling komplex och dyr.

5 – Era rutiner har förändrats 

För att kunna arbeta på ett flexibelt och smart sätt så behövs modern teknik. Kanske behöver ni kunna arbeta på distans och då ha tillgång till ert affärssystem var ni än befinner er. Det är extra viktigt nu, inte minst efter de spår som pandemin har satt i samhället och i företag. Se därmed till att ni har ett modernt affärssystem som underlättar och stöttar era rutiner. 

Att byta affärssystem är dock inte alltid helt enkelt; era medarbetare och processer behöver vara redo för omställningen. Förändring kan vara spännande, men kan också orsaka stress och oro. Ta del av våra tips för att släppa taget om gamla rutiner här.

Vill du ha mer information? Eller kanske boka in ett möte? Fyll i formuläret så återkommer vi!