Vikten av utbildning

Sophantering, hållbarhet, Perstorp. Tre ord som har en stark, om än inte helt uppenbar, gemensam nämnare. PWS; ett bolag som sedan starten år 1997 har arbetat för och värnat om en hållbarare framtid och där de lokala influenserna är en grundpelare i bolagets värdegrund. När kärnverksamheten Perstorp AB gjorde en uppdelning av de sektioner som verksamheten arbetade utifrån så grundades PWS för att ta över den sektion som fokuserade på produktion och försäljning av sopkärl. Produkten består av ett antal olika varianter av lösningar för avfallshantering, där kunden är kommuner runt om i landet. Produktionen sker lokalt i fabriken i Perstorp, men även i egna fabriken inom koncernen i Frankrike och Tyskland. Det gemensamma målet är en cirkulär ekonomi och att alltid värna om miljön.

”Kommunen är mån om att vi ska finnas kvar. Vi är ett stort företag som har lyckats behålla känslan av det lilla”. Det säger Danica Palm, som arbetar med ekonomi, IT och HR på PWS. För Danica var det just visionen om en hållbarare framtid som lockade henne till PWS för snart ett år sedan.

Efter att ha börjat sin anställning började Danica gräva i företagets processer och insåg då att verksamheten stod inför många utmaningar; mycket fungerade, men ingen visste riktigt hur det fungerade. En omorganisering gjordes och Danica såg snabbt att det fanns en osäkerhet i vad och varför saker och ting ska göras.

”Jag ställde frågan: Vad är utmaningen? Det ledde fram till ett 6 sidor långt dokument med punkter där de flesta handlade om osäkerheter kring affärssystemet. Och då insåg jag att en grundläggande utbildning för alla skulle vara en bra början”.

Efter att ha tagit kontakt med Littlefish skapades en utbildningsplan utifrån punktlistan som tagits fram. Den landade i ett upplägg där en konsult från Littlefish åkte ut till PWS’s kontor varje torsdag under ett antal veckor och höll i utbildningstillfällena, där varje tillfälle hade ett specifikt fokus. Här fanns det också utrymme att ställa frågor som uppkommit efter de tidigare utbildningstillfällena. Danica uttrycker att det är just detta upplägg som är en av nycklarna till att utbildningen blev så lyckad som den blev.

”Jag tror inte det hade gett lika mycket att göra en punktinsats och köra utbildning i en vecka. Då tror jag att man hade glömt bort mycket, men det hade också varit svårt att få svar på alla de frågor som uppstår efter en utbildning. Nu när det blev över tid så fick alla chansen att arbeta med systemet mellan utbildningstillfällena och varje tillfälle kunde därför innehålla repetition från förra tillfället. Det tror jag var nyckeln som gjorde att det här blev så lyckat”.

Med hjälp av utbildningen har nu alla fått samma grund och alla arbetar nu på samma sätt. Alla vet dessutom vad som sker längre bort i systemet. Det gör därmed att tilliten till systemet ökar, då man vet var siffrorna kommer ifrån och hur de ska tolkas. Genom tilliten till systemet kan kommunikationen ut mot kund bli mycket mer träffsäker, vilket ökar trovärdigheten.

”Jag skulle vilja säga att det börjar med trovärdighet och självkänsla. Vet du vad du gör, så kan du bemöta kunden på ett visst sätt. Om kunden kommer och föreslår något och du inte vet vad möjligheterna är så kanske du lovar något som sedan blir svårt att leva upp till. Så det viktigaste med utbildningen har varit att bygga upp trovärdigheten. Men också tilliten till systemet, att lita på systemet. Systemet jobbar för oss, inte tvärtom”.

Danica fortsätter och berättar att det var en väldigt bra tajming att hålla i utbildningen just nu. Medarbetarna längtade efter att ses och var trötta på pandemin, samtidigt som allt fler började inse att om verksamheten ska kunna skala upp så behövdes en förändring i arbetssättet. Det var helt enkelt en alldeles nödvändig investering.

”Hade vi inte gått denna utbildning så hade vi haft utbränd personal, vi hade nog haft tråkigt bemötande ut mot kund, vi hade varit irriterade på varandra. Nu har det kostat, men det är en engångskostnad och vi måste investera i personalen lika mycket som vi investerar i automatisering”.

Att kunna hantera systemet gör det också möjligt att utmana det genom att ifrågasätta och komma med nya idéer. På det viset kan man fortsätta utveckla systemet till det bättre. Danica berättar att det finns en helt annan energi hos medarbetarna efter utbildningen, men också att de har fått bättre självkänsla. Samtidigt har det väckts en positiv inställning till andra förändringar och många uttrycker både nyfikenhet och engagemang när det gäller andra steg som företaget ska ta. Tidigare hade varje person ett eget sätt att hantera sina dagliga arbetsuppgifter i affärssystemet, vilket gjorde det svårt för någon annan att ta över. Nu när alla har fått samma stabila grund att stå på är det enklare för medarbetarna att hjälpas åt och att täcka upp för varandra. Ett resultat av detta är att stressen har minskat och en medarbetare kan gå på semester utan att behöva känna oro över hur ersättaren ska kunna klara av arbetet. Nu kommer medarbetaren tillbaka utvilad till kontoret och slipper en överfull mailkorg att ta tag i.

Genom att säkra upp baskunskaperna i företagets grundläggande system har alltså dörrar öppnats för vidare förändringar och utveckling. Systemets potential kan utnyttjas bättre och medarbetarna har fått ny energi och motivation. Danica ser dock inget slut på behovet av utbildning och på att fortsätta bygga kunskap.

”Det har gett ringar på vattnet. När man kan systemet så kan man också komma med förslag och nya idéer på förbättringar. Men vi kommer absolut behöva fortsätta. I takt med att vi kommer djupare in i systemet så uppstår fler frågor, och det är viktigt att behålla momentum och spinna vidare”.