Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Vid frågan ”Hur mår du?” Så kan nog de flesta, med handen på hjärtat, erkänna att de inte alltid svarar ärligt på den fråga. Att inte vara uppriktig på den frågan kan bero på att man inte vill göra någon stor grej av det, eller att man inte vill att chefen eller arbetsgivaren ska tro att man inte är stark nog att genomföra sitt jobb. 

Mental hälsa är den största anledningen till sjukfrånvaro och enligt forskning kostar psykisk ohälsa arbetsgivare mellan 33 och 42 miljarder euro om året. Att våga prata om psykisk ohälsa både privat och på arbetsplatsen, och att därmed bryta stigmat som finns kring ämnet, är därmed viktigt på väldigt många sätt. Men hur kan du som arbetsgivare se till att arbeta för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Skapa ett positivt, socialt klimat

Att bygga upp en social arbetsplats med förebyggande åtgärder för stress är viktigt i arbetet mot psykisk ohälsa. Det kan innebära en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och att medarbetarna får vara med och påverka sin arbetssituation och andra förändringsarbeten på arbetsplatsen.

Ha regelbundna avstämningar

Även om samtal mellan chef/teamledare och medarbetare inte alltid är det mest effektiva sättet att driva arbetet framåt så är det ett bra sätt för att bygga förtroende, samt att tidigt upptäcka om något inte skulle stå helt rätt till. Se också till att medarbetaren vet om att det är ok att prata om både privata och arbetsrelaterade frågor och funderingar. Eftersom alla är olika bekväma och öppna med att prata om ämnen likt detta så kan det vara en god ide att stämma av med medarbetarna så att samtalen passar just deras behov.

Inför policys och andra rutiner

Att medarbetarna mår bra borde vara en prioritet för alla organisationer. En policy som skapar riktlinjer för detta arbete ska vara genomtänk och välformulerad, men framförallt kommuniceras ut till organisationen.

Här är några tips att ha med sig när det blir dags att skriva en policy

Uppmuntra till en positiv miljö: hälsa på jobbet innebär inte bara att förhindra att folk blir sjuka. Det handlar också om att bygga en positiv miljö och att bygga förtroende.

Arbetstid: långa arbetsdagar och tajta deadlines är vanliga orsaker till stress, som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Se därför till att dina medarbetare får sin återhämtning och att de tar ut sin semester. 

Sjukfrånvaro: om någon behöver vara frånvarande på grund av sitt psykiska mående så är det viktigt att ta detta på allvar och att stötta medarbetaren genom processen. Det är dessutom viktigt att följa upp och att hålla kontakten med medarbetaren, även under perioden för sjukfrånvaron.

Utbilda

Sättet du hanterar organisationen eller teamet under en tid då de har det extra utmanande kan påverka hur teamet formas i framtiden och hur de återhämtar sig. Att se till att chefer som har närmast kontakt med sina medarbetare vet hur de ska hantera frågor rörande psykisk ohälsa blir därmed otroligt viktigt. Chefer behöver utbildning i hur psykisk ohälsa ska hanteras, samt vilka tecken som det kan vara bra att vara uppmärksam på. Tecken att hålla koll på kan vara trötthet, ökad sjukfrånvaro och/eller tydligt förändrad prestation. Det kan också vara humörsvängningar eller att man tappat sin känsla för humor.

Att utbilda och upplysa medarbetarna om psykisk ohälsa och hur det kan förebyggas är också viktigt. Genom kunskap kan medarbetaren själv lära sig att känna igen tecken och kan då kanske snabbare agera på dessa innan det hinner gå så långt som till en sjukskrivning. Uppmuntra också medarbetarna till fysisk aktivitet och ge förslag på vad friskvårdsbidraget skulle kunna användas till.

Se över arbetsmiljön

Många jobbar idag hemifrån, men arbetsmiljön är något som fortfarande är viktigt att se över och jobba med. En kontorslayout som uppmuntrar till samarbete men där det finns utrymme för att arbeta ostört, ergonomiska kontorsmöbler för olika arbetssituation, samt behagligt ljus och temperatur är alla komponenter som spelar en viktig roll när det gäller att förebygga stress och psykisk ohälsa.

Ge stöd

Chefer är inte alltid medvetna om hur de ska hjälpa sina medarbetare; kanske känner de sig själva obekväma med att ta samtal som berör psykisk ohälsa. Här är det viktigt att du stöttar och motiverar dina chefer, så att de lär sig hur ämnet ska hanteras. Här kan regelbundna undersökningar eller pulsmätningar underlätta; det blir ett sätt att avdramatisera processen, men gör ändå att medarbetarna regelbundet får kommunicera hur de mår.  Se också till att ha en plan för att kunna ge stöd när medarbetaren sedan kommer tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaron. Beroende på omfattningen av sjukskrivningen så kanske medarbetaren gradvis kan återgå till arbetet, och kanske behöver arbetsuppgifterna justeras för att medarbetarens arbetssituation ska bli mer hållbar.