Tips för ett lyckat budgetarbete

Året lider mot sitt slut och många av er är antagligen i full gång med att planera och spika nästa års budget. Många kan nog känna igen sig i känslan att budgetarbetet är något som bara måste bli gjort, och att det väcker en hel del stress under resans gång. Men med några till synes enkla knep så kan ni på många sätt uppnå ett lyckt budgetarbete

Säkerställ syftet

Det kan låta simpelt och självklart, men syftet med budgeten måste definieras och tydligt framgå. Beskrivningen behöver inte vara lång, men det finns ett behov av att förankra budgeten i övriga aktiviteter som ni planerar att genomföra under året. Genom att ha ett tydligt syfte med budgeten så minskar risken för att det ska uppstå missförstånd i organisationen.  

Vilken detaljnivå behövs? 

Efter att syftet har blivit säkerställt så blir det dags att avgöra hur detaljrik budgeten ska vara. Budgeten är en framtidsvision och ju längre fram i tiden vi kommer, desto svårare blir det att uppskatta siffrorna. Det tåls därmed att fundera på hur detaljrik budgeten måste vara, då oddsen är låga för att förändringar kommer att ske under årets gång som gör att budgeten måste revideras löpande.  

Drivare av intäkter och kostnader 

Ett sätt att minska detaljnivån i budgeten är att identifiera vilka drivare ni har till intäkter och kostnader. Istället för att skriva ut en sammanställning, som mer eller mindre säger lika mycket som en resultaträkning så får verksamheten istället en kombinerad operationell och finansiell plan på hur arbetet ska löpa under det kommande året. Medarbetarna kommer att ha lättare att ta till sig vad som kommer att driva intäkter och kostnader, jämfört med bara siffror på ett papper. Även detta gör det enklare att förankra budgeten i resten av organisationen. 

Hur lång tid för budgeten ta? 

Det är inte helt ovanligt att jobbet med budgeten drar ut på tiden och det upplevs som att den aldrig blir riktigt klar. Siffror justeras tills de blir godkända. Men istället för att vänta till ett ”perfekt” ögonblick, så är det bättre att stänga budgeten som den är och istället fokusera på att hitta actions för att förbättra verksamhetens arbete. Sätt därför en tydlig markering där budgeten ska vara klar.  

Summering 

Genom att ge igenom dessa stegen kan ni säkerställa att budgeten inte bara blir ett påtvingat papper, utan att det blir ett stöd för att ständigt förbättra verksamheten och att driva den framåt.  

budget