Att lägga grunden till en digital strategi

En digital strategi och dess innehåll ser olika ut beroende på företag och bransch. Det finns dock gemensamma nämnare; det digitala tänket behöver genomsyra hela verksamheten, från digitala fakturor till kontakt med kunder via sociala medier. Här listar vi några punkter som alltid bör funderas igenom; oavsett företag eller bransch. 

Bryt ner mål till konkreta arbetsuppgifter 

För att göra det tydligt varför en digitalisering behövs och vad ni arbetar mot så behövs tydliga mål. Detta mål måste därefter förankras ner på team- och individnivå, så att alla känner att deras insats är meningsfull och att den bidrar till att uppfylla det gemensamma målet. Det är därför viktigt att bryta ner målet, som annars lätt kan bli svårt att greppa, så att det går att tolka som dagliga arbetsuppgifter. Att arbeta efter mål som är stora och diffusa utan en plan på hur det dagliga, operativa arbetet ska gå till gör det inte bara svårt att mäta hur arbetet går; risken för omotiverade medarbetare ökar. Det skulle också göra att ert arbete med att digitalisera riskerar att misslyckas. Att förankra och göra målen greppbara för alla medarbetare blir därmed av största vikt. 

Skapa en informativ hemsida

Det finns flera argument för att en informativ och visuellt attraktiv hemsida är viktigt. Hemsidan ska fungera som en extra säljare i ert team, inte minst då en stor del av kundresan sker online. Det blir därför viktigt att förse användaren med information och inspiration för att kunna ta nästa steg i sin kundresa. En hemsida som är svår att navigera, som inte ser tilltalande ut och där ert budskap inte tydligt framgår kan resultera i ett ni snabbt tappar kunder redan innan ni har fått chansen att faktiskt prata med dem om vad just ni kan erbjuda; trots att ni kanske egentligen är en perfekt match. Det är därför avgörande att ha en hemsida som hjälper era potentiella kunder att ta nästa steg i sin kundresa. Det som är viktigt att fundera igenom är vilken typ av information som besökaren behöver få för att kunna fatta det beslutet.

Integrera system

För att det ska löna sig ett digitalisera en process, så behöver andra processer också digitaliseras. Tänk det som ett nätverk där processerna beror av varandra. Att digitalisera och effektivisera en del av kedjan kommer inte gynnas om de andra delarna inte är digitaliserade. Tänk till exempel om ni hade införskaffat ett system för att digitalt kunna hantera fakturor, men samtidigt använder vanliga brev för att kontakta era kunder. Även om en process blir digital så finns det moment i kedjan som fortsatt gör hela flödet ineffektivt. För att digitaliseringen ska bli lyckad så måste alltså systemen vara sammanlänkade. 

Basera beslut på data

Genom digitalisering öppnas dörrar för att ta emot och behandla data i realtid. Denna data kan sedan användas för att fatta beslut; hur togs det här budskapet emot? Hur mycket försäljning genererade den här kampanjen? Vad behöver vi göra om och göra bättre? Det viktigaste är att aldrig luta sig tillbaka; det finns alltid sätt att ta sig vidare framåt.

Läs mer om våra tankar kring digitalisering och varför det är viktigt