Automatisering. Bra eller dåligt?

Automatisering som ett sett att effektivisera arbetstiden har funnit med oss länge. Syftet med automatisering är att skapa effektivitet och kontroll genom att ta bort mänsklig inblandning där den kanske egentligen inte behövs. Dessa människor kan då istället fokusera på andra, mer värdeskapande uppgifter. Se till exempel väderkvarnarna som ett tydligt, tidigt exempel. Historiskt sätt har automatiseringen bidragit till en minskning av antalet arbetstimmar per vecka i produktionssektorn med nästan 50%; från 70 timmar i veckan år 1900 till den standard vi har idag, 40 timmar per vecka. 

Ökad kontroll och effektivitet

Istället för att korrigera och söka igenom material manuellt och därmed riskera att missa något så kan automatisering och maskininlärning både förbättra och effektivisera denna hantering.  Automatisering kan kraftigt påskynda processer som annars kräver mänsklig inblandning. Denna tid kan istället läggas på att sätta upp strategier för att hantera och undvika problem, samt att utveckla verksamheten framåt, istället för att börja hantera problem efter att de redan har uppstått. Automatisering av till exempel tillverkningsprocesser gör att tillverkningen sker med mindre variation, vilket skapar bättre kontroll och en ökad konsekvens i arbetet. Ett snabbare arbetssätt gör därmed att produkter blir klara snabbare, vilket leder till snabbare leverans och därmed ökad kundnöjdhet. Tack vare automatisering kan människor avlägsnas från produktionssituationer som annars kan utgöra en fara, vilket då ökar säkerheten på arbetsplatsen. 

Människa eller maskin?

Det finns även nackdelar med automatisering, som är viktiga att lyfta. En av dessa är den kostnad som kommer krävas för att införa den teknik och den kunskap som krävs för de nya, automatiserade flödena och arbetsprocesserna. Dessa initiala investeringskostnader kommer dock att vägas upp av de kostnader som kommer att kunna sparas in, tack vare automatiseringen. En annan nackdel är den stress och oro som kan uppstå när jobb ersätts av maskiner. Även om det kan låta skrämmande att jobb som tidigare utförs av människor ska ersättas av maskiner så är det viktigt att fokusera på de fördelar som det kan ge. Ett exempel är sjuksköterskor; genom att automatisera det manuella arbetet med administration så ges möjligheten att lägga mer tid på vård av patienterna. Vikten av den mänskliga faktorn ska dock inte glömmas bort. Det bästa är en kombination av människa och automatisering. 

Läs mer om vikten av digitalisering.