Molnbaserade tjänster och deras framfart

Trots att pandemin gjorde att prognoserna för ERP- och CRM-system varnade för pausad tillväxt så har denna typ av mjukvara fortsatt att stadigt växa på den svenska marknaden. En stark bidragande faktor till detta är molnet och molnbaserade tjänster, enligt den senaste statistiken från IDC. Under år 2020 såg den svenska ERP-marknaden en tillväxt på 7,7% och förväntas ha en fortsatt årlig tillväxt med 6,4% fram till år 2025. Denna ökning förväntas komma mer eller mindre helt från molntjänster. 

Anledningarna till den starka tillväxten är många. Pandemin har skyndat på och stärkt behovet av en digital verksamhet. Den tekniska skulden som under många år har byggts på då resurserna inte har funnits till att investera i digitala stöd behövde snabbt lösas. Det leder i sin tur till att affärsstrategier och tech-strategier inte längre kan hållas separerade; den ena kommer vara i behov av den andra, och IT-kompetensen kan inte längre begränsas till en isolerad IT-avdelning. Behovet av utveckling av kunskap blir därmed stort och behöver genomsyra hela organisationen; både när det gäller att implementera och hantera systemen samt hur det dagliga arbetet ska genomföras med hjälp av den nya tekniken, men också insikter i teknikens betydelse och varför den gynnar företaget.

Behov av IT-kompetens

I takt med digitaliseringens framfart föds också ett behov av att se över och utveckla den interna kompetensen. Egenskaper som nu efterfrågas berör, enligt en Gartner-rapport, främst integrationer och implementationer, förändringsledning, digital affärsplanering och projektledning. Rapporten från Gartner vittnar också om ett nytt sätt att arbeta, där kundens behov ligger mer i fokus, vilket kommer ha stor påverkan på både det strategiska och operativa arbetet. Här syns en förändring i hur man hanterar kundens behov, där ett utifrån-in-perspektiv har vuxit fram.

Som ett exempel skriver IDG hur några IT-ledare har gjort för att skapa högpresterande it-team av de konsekvenser som kom från pandemin. Förändringen mot nya arbetssätt gick fort för att man insåg att allt inte behöver vara perfekt. Genom att platta till hierarkin när det kommer till att fatta beslut så kan beslutsvägen kortas ner, genom att bara de personer som behöver involveras blir en del av beslutsfattandet. I ett annat bolag utvecklades ett system där man istället för att arrangera formella möten för att diskutera enklare frågor, använde sig av Slack för att enkelt fatta beslut; ett snabbt och effektivt sätt att arbeta. Distansarbete kan dock skapa problem när det kommer till engagemang och att bygga relationer, inte minst när det gäller nyanställda som inte har en redan etablerad relation till sitt team och sina kollegor att utgå från.

Läs mer om IT-trender inför år 2022.