IT-trender att hålla koll på 2022

Pandemin har skakat om många verksamheter i grunden och har med sin framfart tvingat fram stora förändringar; inte minst när det gäller digitalisering och automatisering. Planer som tidigare låg längre fram i tiden behövdes sättas i verket tidigare än beräknat. De digitala arbetssätt som behövde implementeras, inte minst då hemmaarbete blev vardag för många företag och anställda, är dessutom sannolikt här för att stanna. Detta leder i sin tur till utveckling av trender inom affärsutveckling och affärsmodeller, men också för AI och att lagra data i molnet. Här listar vi 6 olika IT-trender år 2022 som är bra att ha koll på.

Verktygsmodeller

Enligt en rapport från EY så kommer de traditionella försäljningsmodellerna att bli mindre värdefulla år 2022. Istället kommer de att ersättas av konsumtionsbaserade verktygsmodeller, där betalning beror på verklig konsumtion. Företag kommer att få nya investeringar, och kunder kommer att få billigare produkter då de bara betalar för en specifik konsumtion i kombination med den senaste tekniken. 

Globalt sätt kommer företaget skifta sitt fokus från transaktionsmodellen till kundrelationer. Framgång för teknikbolag kommer därmed vara beroende av korrelationen mellan kundnöjdhet och produkt.

Tillväxt av investeringar i molnteknik

För några år sedan var en stor del av investeringarna placerade i molnet, och undersökningar visade att just investeringar i molnet skulle vara en stor prioritet framöver (EY). Pandemin har gjort att dessa investeringar ytterligare har ökat kraftigt. 

För att hänga med i marknadens utveckling behöver teknikföretag introducera molnet som en del i sitt erbjudande, som ett sätt att täcka efterfrågan gällande dataanalys, automatiserade flöden, flexibilitet och AI.

Artificiell intelligens

Även om AI är ett begrepp som fortsatt är på tapen som en IT-trend för år 2022, så är det fortfarande i ett utvecklingsstadie. Användandet av AI är brett; allt från skapandet av molekyler till batterier för elbilar. Tack vare artificiell intelligens så kan företag på ett snabbare sätt gå vidare i sin forskning och produktutveckling.

Tack vare AI kan företag förbättra och effektivisera kundresan. Ett tydligt exempel är chatbots; det som tidigare var en platt chattruta har nu bytts ut till en fysisk person. Det behöver dock inte alltid vara en fysisk person som sitter där på andra sidan skärmen; utvecklingen har gjort AI allt mer mänsklig och kan därför ersätta många uppgifter som tidigare skötts av människor. Denna teknik förväntas år 2022 att utvecklas ytterligare och få emotionell intelligens, vilket innebär att chatboten själv kommer att förstå intentionen bakom en fråga och med tiden bli självlärande. 

Flexibla logistikkedjor

Pandemin har lärt oss vikten av att snabbt kunna svara på oförutsedda händelser. Här finns ett behov av en agil och flexibel struktur, och fokus blir att utveckla olika scenarier för olika typer av fall (förändringar i efterfrågan, produktionsfel, och liknande). 

Dataskydd och personuppgifter

Den accelererande internetteknologin och det ökade intresset för att lagra data i molnet lyfter frågor kring datasäkerhet. Det är en utveckling som, för bästa resultat, bör drivas av både jurister, cybersäkerhetsexperter samt IT-branschen generellt.

Användandet av cookies är ett omdebatterat ämne på många sätt. Att få sin information sparad så att det inte krävs inloggningsuppgifter för att logga in varje gång, är nog något som många är nöjda med. Men när cookies används för att skapa riktade annonser, så kallade tredjepartscookies, blir det ofta inte lika roligt längre. För annonsören är detta givetvis ett användbart verktyg, men för användaren kan det uppfattas som ett intrång i integriteten. Tredjepartscookies är dock på väg att försvinna, och har redan begränsats kraftigt av stora aktörer för webbläsare som Apple Safari, Mozilla Firefox och Google Chrome. Det har funnits ett snack om att utfasningen skulle vara i mål år 2022, men mycket pekar på att det kommer ske 2023. Oavsett så kommer utmaningen för företag vara att få sina kunder att frivilligt vilja dela med sig av sin information. 

Plattformar för databehandling

Big Data kommer fortsatt vara fokus för IT-företag år 2022, som ett sätt att organisera data. Just därför kommer behovet av plattformar för bearbetning av data och skapandet av analyser att fortsätta öka år 2022. Här spelar maskininlärning och blockchain-teknik viktiga roller. 

Källor

Tech Relations

Navigator