8 myter om molnbaserade affärssystem

Det finns många myter om molnbaserade affärssystem. Många är delvis sanna men det finns flera frågetecken som behöver redas ut. Här listar vi några av dessa.

Myt 1: Molnet är inte säkert

Att ha sitt affärssystem i molnet är säkrare än att ha en lokal installation. Med en molnlösning så kommer driftpersonal vars jobb är att se till att er data är säker. En fast installation kräver att ni själva garanterar datans säkerhet, vilket kanske innebär att personal med just IT-kompetens behöver anställas. 

Myt 2: Affärssystem är bara för stora bolag

Det kanske var så från början, men idag finns det affärssystem som än anpassade för allt från stora till små företag. Oavsett storleken på företaget så är det lika viktigt att välja ett affärssystem som är anpassat efter just det företagets förutsättningar. SAP Business One är speciellt utvecklat för att passa behoven hos små och medelstora bolag. Läs mer här!

Myt 3: Affärssystem gynnar bara chef och ledning

Att användandet av ett affärssystem gynnar chef och ledning är ingen lögn; data som går att generera från systemet skapar en god grund för att fatta välmotiverade beslut. Men fördelarna går att hitta längst med hela organisationen. Systemet gör det enklare att dela information, vilket gör det enklare att kommunicera och att driva projekt. Det gör också att mängden dubbelarbete kan minskas och att de anställdas jobb kan utföras på ett ännu mer effektivt sätt. 

Myt 4: Med affärssystemet i molnet är man helt beroende av internetuppkoppling.

Det stämmer att en internetuppkoppling krävs. Vi tror dock inte att detta är ett problem, då tekniken kring just detta är så utvecklad. Dessutom krävs internetuppkoppling för så mycket annat; både när det gäller arbetsplatsen, men också på det privata planet. 

Myt 5: En affärssystemlösning passar alla

Alla företag har olika sätt att driva sin verksamhet. Därför finns det inte en lösning som passar precis alla. En av styrkorna hos SAP Business One är just flexibiliteten och möjligheten att sätta sin egen touch på systemet. Vi levererar en standardlösning som ni sedan kan bygga på så att systemet passar era behov. Här erbjuder vi ett antal egenutvecklade addons samt integrationer framtagna tillsammans med våra partners. Här kan du läsa om varför det kan vara lönsamt för er att investera i ett affärssystem.

Myt 6: Molntjänsten är utanför vår kontroll

Du är fortfarande ansvarig för din data. Skillnaden är att datan inte ligger på en server som ni själva har på kontoret. 

Myt 7: Affärssystem tar för lång tid att implementera

Tiden för implementationsprocessen påverkas av ett antal faktorer: storleken på företaget, antal användare, behov av att skräddarsy systemet, teknisk komplexitet, och så vidare. Dessutom krävs en god dialog mellan leverantör och kund. Implementationstiden kan därmed variera.

Myt 8: Affärssystem är ett IT-system som därför bör skötas av IT-avdelningen

IT är en viktig del av ett affärssystem. Systemets styrka är dock dess förmåga att knyta samman en verksamhet och att föra samman flera flöden för att göra dem mer effektiva. Därför krävs kontroll och ägarskap via flera delar av organisationen.