Varför är HR så viktigt?

HR är namnet på den funktion inom företaget som arbetar med personalfrågor. Denna avdelning kallades tidigare för just personalavdelningen, men har med tiden utvecklats till en betydligt viktigare funktion men större ansvarsområden, som arbetsmiljö och strategiskt arbete. Att HR har fått en större och viktigare roll i verksamheten är just insikten att medarbetarnas välmående och kompetens är avgörande för om en verksamhet ska lyckas eller inte. HR står för just det; Human Resources. Att medarbetarna utgår en konkurrenskraft innebär att de är en av få resurser inom ett företag som besitter egenskaper som inte går att kopiera; erfarenhet, idéer, engagemang, drivkraft, kunskap, och mycket mer. När en anställd slutar så försvinner inte bara viktig kompetens; dynamiken i gruppen förändras. Det är därför viktigt att se till att behålla den kompetens som finns inom företaget, men också att attrahera nya talanger för att ständigt hålla företagets kunskapsbank uppdaterad. Här har HR en mycket central del i det strategiska arbetet. 

Den viktigaste resursen

Idag ses medarbetaren som en organisations viktigaste resurs, då de kan bidra med idéer, engagemang och erfarenhet som kan hjälpa företaget att stå ut i mängden. En av HR’s mest väsentliga uppgifter är därmed att hitta ett sätt att förvalta den kunskap som finns inom företaget och att se till att medarbetarna trivs. Här ingår också att stötta chefer i deras ledarskap, hantera onboarding och offboarding, samt att se till att de lagar och regler som finns gällande exempelvis pension, jämställdhet och lön efterföljs. Den HR-ansvariga agerar här alltså som en slags intern konsult, som med sin sakkunskap bidrar till det strategiska arbete som rör personalen. 

HR i mindre bolag

En missuppfattning som lätt uppstår är att mindre bolag inte behöver ha ett aktivt HR-arbete; det är ju inte så svårt att hålla koll på ett fåtal antal anställda! Men det är ju så att mindre bolag i praktiken är mer sårbara än större bolag. Det är dessutom ingen skillnad mellan medarbetarna på ett mindre och ett större bolag; de vill alla synas, må bra, och utvecklas i sina roller. Även om mindre bolag kanske inte är i behov av en hel HR-avdelning så är ett aktivt HR-arbete avgörande för medarbetarnas välmående och presentation, och därmed också verksamhetens framtid. I dagens arbetssamhälle där konkurrenskraft är nyckeln till framgång så är förändring ett begrepp som många företag ofta behöver ta ställning till. Det kan handla om exempelvis omorganiseringar eller digitalisering. Här har HR en viktig del i att styra upp samt se till att medarbetarna mår bra och hanteras på ett rätt sätt när förändringar sker.

Digitalisering underlättar

Precis som det låter så har HR både tunga och viktiga arbetsområden. Men en stor del av den HR-ansvariges tid hamnar lätt i administration. Att automatisera och digitalisera har under en tid varit ett stort fokus i många verksamheter, men HR har länge hamnat på efterkälken. Men genom att faktiskt se till att även de administrativa uppgifterna inom HR kan skötas via ett digitalt HR-system så får den HR-ansvariga mer tid till det strategiska arbetet, kompetensutveckling och arbete med värderingar och organisationskultur. Läs mer om varför digitalisering av HR är så viktigt.