Har vi råd att inte digitalisera?

Att digitalisera sina processer har sina fördelar och nackdelar, och det gäller att väga dessa mot varandra för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Vi anser dock att den finns en fördel som väger lite tyngre än de andra. För även om en digitalisering innebär stora kostnader så kan det kosta ännu mer att inte digitalisera; just eftersom marknaden springer ifrån de som inte aktivt tar beslut för att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Direkta fördelar med att digitalisera

Några av de större, direkta fördelarna med att digitalisera sina processer är

Ökad kontroll. Genom digitalisering får ni en bättre struktur och översikt över era processer, och en bättre möjlighet till att hämta ut rapporter och analyser. Det gör att ni får bättre kontroll över vad som pågår i bolaget, men också starkare möjligheter att fatta välgrundade beslut inför framtiden. 

Automatisering. Med hjälp av digitalisering kan ni skapa automatiserade arbetsflöden. Detta leder till att dubbelarbete och manuellt arbete kan minska. Målet här är att systemen ska prata med varandra och dela data, så att du endast behöver skriva in information en gång och att denna sedan delas med den andra systemen. Det gör att värdefull tid kan frigöras som du istället kan lägga på andra, viktiga arbetsuppgifter.

Risker som kan uppstå

Precis som med andra projekt och förändringsarbeten så kan digitalisering innebära en risk. En av de större riskerna är intern kunskap; både om vad digitalisering innebär, men också insikt om de egna processerna och vad som behöver prioriteras. Det kan leda till att digitaliseringsprojekt, som kan vara kostsamma redan från början, springer iväg ännu mer i kostnad då tid läggs på fel saker. 

Kanske är ett första steg mot en digitaliserad verksamhet att investera i ett affärssystem? Läs vår artikel om varför det är bra att investera i affärssystem.

Att behålla och attrahera nya talanger

Medarbetare idag är måna om sin egen utveckling. Organisationen är dessutom direkt beroende av sina medarbetare och den kompetens och det engagemang som de kan bidra med. Därför är det av största vikt att hitta sätt att behålla medarbetarna och att se till att de har förutsättningarna som behövs för att ständigt utvecklas i sina roller. Digitala lösningar gör det enklare att följa upp och sätta mål, samt att analysera resultat och planera för framtiden. Det här gör dessutom att organisationen framställs som en modern och framåtsträvande arbetsgivare, vilket inte bara gör att medarbetarna blir mer benägna att stanna; det lockar också nya talanger på marknaden.

En avgörande faktor

Trots alla risker och fördelar som finns, så finns det en fördel som enligt oss väger lite tyngre än de andra, och den handlar om kundupplevelsen. Oavsett om ni levererar till slutkund eller till en mellanhand, så finns det behov av digitaliserade lösningar. Här är det viktigt att inse sin del i ett ekosystem; om ni funderar på att implementera digitala lösningar så är chansen ganska stor att även era kunder gör det. Om ni då inte kan erbjuda digitala stöd i er sälj- eller inköpsprocess, så finns det en risk att en potentiell kund kommer backa från affären; de vill ju hitta en leverantör som har samma framtidstänk som de har. Det är därför viktigt att förstå att digitalisering kan leda till mer än bara kostnadsreduktioner i det egna bolaget; det gör er till en potentiell pusselbit i andra företags digitaliseringsresa också. 

Om vi då vänder på steken. Vad kommer hända om ni inte digitaliserar? Risken finns att, förutom att marknaden riskerar att springa ifrån er, ni får svårt att vara en del av ekosystem där parter samarbetar för att tillsammans skapa så starka erbjudanden som möjligt. Så frågan är: kommer ni ha råd att inte digitalisera?