Varför ska vi investera i ett affärssystem?

Det finns många olika anledningar till varför företag idag väljer att investera i affärssystem. Här listar vi några av dessa anledningar samt fördelarna som kommer med att implementera ett affärssystem som stöd för sina processer.

Koppla samman system till en komplett lösning

Trots att många företag arbetar med flera olika system så kan denna lösning ändå upplevas som ineffektiv, då det trots de digitala stöden är svårt att hämta ut data, samt att dubbelarbete ofta krävs. Anledningen är att systemen inte har länkats samman; de fungerar bra på sin front, men delar inte med sig av data till de andra systemen ni jobbar med. Resultatet blir att det blir svårare att ta fram fullständiga rapporter, vilket gör det problematiskt att fatta välgrundade beslut för verksamheten. Dubbelarbetet som uppstår kostar både tid och pengar, och gör att ni kan lägga mindre tid på att skapa värde tillsammans inom verksamheten.

Fatta välgrundade beslut

För att kunna skapa kundnytta krävs beslut som inte bara är baserade på magkänsla och gissningar. Genom att se till att de system ni använder är sammankopplade så kan ni enklare ta fram rapporter och prognoser. Fördelen med ett affärssystem är dessutom att denna information finns lättillgänglig; istället för att gräva sig igenom flera olika system för att hitta rätt information så finns allt på samma ställe. 

Behåll kundfokus och skapa en bra kundupplevelse

I takt med e-handelns framfart ökar kundens förväntningar på företag: information ska finnas snabbt och lättillgängligt. Här finns också en önskan att snabbt kunna få hjälp med sina problem. Att snabbt kunna hitta information blir därför viktigt för kundupplevelsen. Dessutom är det viktigt att se sig själv som en del av ett nätverk. Precis som att ni vill fokusera på att digitalisera och ligga i framkant, så vill garanterat flera av era kunder göra likadant. För att kunna stötta en kund som vill arbeta med digitala processer så krävs det då att även ni är digitala. Om ni då inte har digitaliserat era processer så uppstår risken att en potentiell kund inte ser er som en framtida pusselbit i deras affärsmodell. Det är därför viktigt att se sig själva som en del i ett nätverk, där flera aktörer är beroende av varandra. 

Att hänga med i konkurrensen

För att hänga med och snabbt agera när marknaden rör på sig är det viktigt att ha tillförlitlig data nära till hands, som vi har lyft tidigare i artikeln. Utan data uppstår risken att ni behöver lägga tid och energi på att lösa problem, istället för att blicka framåt och göra förbättringar inför framtiden. 

Business intelligence är ett trendande ord som förtjänar sin uppmärksamhet: det handlar om att med hjälp av data göra avancerade analyser och prognoser. Det leder till en djupare förståelse för verksamheten, så att beslut inte behöver fattas på magkänsla och gissningar. 

Nya affärsmodeller

Det är inte alltid självklart att äldre affärssystem klarar av att hantera nya affärsmodeller; t.ex när allt fler verksamheter väljer att kombinera fysisk handel med e-handel, eller när en produkt ska kombineras med en tjänst. Precis som vi har pratat om tidigare så kan detta göra att man hanterar flera olika system samtidigt i ett försök att leva upp till affärsmodellen och även om detta kan fungera, så kan det också innebär mycket manuellt arbete och dubbelarbete.  

När det sedan blir dags att implementera affärssystemet så har ni en båda spännande och krävande process framför er som innefattar tid både innan, under och efter själva implementationen. Att börja arbeta med ett nytt system kommer på många sätt innebära en stor förändring inom organisationen. Ta del av vår artikel om hur du leder förändring på arbetsplatsen.