Warehouse Management 

Skapa ett effektivt lagerarbete

Warehouse Management berör hela flödet från det att en produkt anländer till lagret, tills det att den lämnar lagret för vidare transport. Här räknas utrustning, personal och all annan typ av material in som behövs för att flödet ska fungera; ju bättre de samarbetar, desto bättre funkar flödet. En del i processen är även den planering och det strategiarbete som ligger bakom allt lagerarbete. Vi har listat några punkter som kan vara bra att ha koll på för att skapa ett effektivt lagerarbete.

Fokusera på data 

Det är lätt att göra misstaget att tro att allt funkar som det ska, bara för att det inte går att identifiera några uppenbara problem. Det kan vara så att det finns moment som utförs dagligen som skulle kunna göras om för att skapa ett mycket mer effektivt Warehouse Management. För att kunna fatta beslut som leder till högre produktivitet så krävs pålitlig realtidsdata. Här är det viktigt att data inte bara är något att ha i åtanke, utan att den används som underlag för att beslut som fattas. Det är dessutom viktigt att kontinuerligt se över era processer och er data för att hålla ert arbetssätt uppdaterat. 

Ta kontroll 

För att besluten som fattas från data faktiskt ska bli verklighet så gäller det att se till att alla som påverkas faktiskt gör vad de ska, och att de vet vad som ska göras. En väldigt viktig del av Warehouse Management är att ha tydliga flöden, så att alla i teamet vet vad de ska göra och när det ska göras. Tydliga flöden gör det också möjligt att identifiera flaskhalsar, samt att se till att varje resurs används maximalt och till rätt saker. 

Var flexibel 

Kontroll är viktigt, men det är också viktigt att kunna vara flexibel. Oavsett hur tydliga flöden som är uppritade så kommer saker ske som varken går att förutse eller påverka. Flödena representerar den idealiska versionen, men allt kommer inte alltid gå som planerat. Det är då viktigt att låta teamet avvika från planen och agera utifrån situationen, när det så behövs. I lägen som dessa blir det extra viktigt att samla in och hantera data, för att se till att liknande situationer inte händer igen eller för att hela tiden hitta nyare och bättre sätt att hantera oförutsägbara händelser. 

Investera i teknologi 

Genom att investera i teknik och andra verktyg kan ert lager bli så effektivt som möjligt.  Det är viktigt att inte skaffa system bara för att; det viktigaste är att systemet kan hjälp just er med era unika processer. Utöver det så är det viktigt att se till att de verktyg ni har för att underlätta på lagret är integrerade mot era övriga processer. Att integrera system är nödvändigt inte minst inom e-commerce, där omnichannels blir allt vanligare, vilket innebär att man är operativ på flera kanaler samtidigt; online och i butik. 

Behåll kundfokus 

Målet med allt som sker på lagret är att kunden ska få sina varor, precis som planerat. Problemet här är att det är kundens uppfattning av ”precis som planerat” som gäller. Det innebär att allt ni gör bör vara fokuserat på kundens önskningar och behov; samtidigt som ni strävar efter att arbeta så produktivt och effektivt som möjligt. Det är därför viktigt att ta reda på vad era kunder tycker är viktigt. Tex, om leveranser inom 2 dagar inte är så viktigt för era kunder så finns det ingen anledning för er att spendera resurser på att ta fram processer som gör 2-dagarsleveranser möjliga. Istället kanske effektiva returmöjligheter eller hemleverans är något som kunden värderar högre, och det är då här ni ska lägga fokus på att hela tiden förbättra era processer. 

Källa: TradeGecko