Varför ska man digitalisera HR?

Att digitalisera HR är en uppåtgående trend, men det är fortfarande många företag som ännu inte tagit steget. Många organisationer är vana vid att använda avancerade affärssystem för att hantera fakturering, lager och ekonomi. Men att implementera HR-system för att hantera personaldata är fortfarande ganska ovanligt; även om många system nu finna på marknaden. Som ansvarig för HR ingår många stora och viktiga arbetsuppgifter; inte minst att se till att den absolut viktigaste resursen inom en verksamhet har bästa möjliga möjligheten att skapa mervärde på arbetsplatsen. Men, som HR-ansvarig ingår också en stor mängd administrativt arbete som på många sätt är oundvikligt. Risken är då att detta administrativa arbete tar över, och att den HR-ansvariga får mindre tid att möta människorna inom organisationen och att tillsammans arbeta för starkare relationer, bättre samarbete och effektivare strukturer. Så, hur är det möjligt att utföra alla dessa administrativa uppgifter, och samtidigt få tid till värdeskapande? Jo, genom att digitalisera! Men varför är det så viktigt att digitalisera?

Fatta beslut baserade på data.  

Många organisationer väljer fortsatt att vänta med att introducera digitala system och processer. Ofta anser dem att de kan klara sig utan digitala verktyg, då det inte har behövts tidigare. En stor risk med att avvakta och välja att inte digitalisera sina processer är att viktiga beslut fattas på felaktig data. Den mänskliga faktorn är en stor risk i att felaktigheter uppstår. Det krävs bara ett oavsiktligt klick på fel plats, i exempelvis ett Excel-dokument, för att en formel ska skrivas över och information försvinner helt.

En hållbar organisationsutveckling måste baseras på tillförlitlig data och statistik. Det är viktigt att HR grundar sina beslut på data och inte baserat på deras magkänsla. Med ett omfattande system kan HR ta fram prognoser för framtida satsningar och identifiera förbättringsområden för dina medarbetare. Ett system hjälper HR att analysera historisk data och presentera på ett begripligt sätt.  

Samla viktig information på ett och samma ställe. 

Genom att lägga in all information som handlar om personalen och anställningar på samma ställe så minskas risken att viktig information försvinner i långa mailtrådar eller i pärmar på kontoret. Det skapar en bättre struktur, men också en trygghet i att veta var all information finns någonstans. 

Skapa kontroll…och ge kontroll! 

Med hjälp av ett HR-system så kan du som chef utföra alla administrativa uppgifter som har med personalen att göra från samma ställe. Du kan dessutom, med hjälp av rapporter baserade på data direkt från systemet, fatta välgrundade beslut. Men det gör samtidigt att de anställda också får en bättre översikt över sin anställning, och genom att låta de anställda själva utföra vissa uppgifter så får de kontroll över vilken information som finns sparad om dem. 

Är er verksamhet i behov av ett digitalt stöd för HR? Kontakta oss på Littlefish för mer information!

Källa: LinkedIn